Chybějící fotogalerie u některých nosítek jsou postupně dle časových možností doplňovány.

Pro lepší představu vzoru na nosítku lze nahlédnout do fotogalerie u modelu SIMPLE.